คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

สามารถส่งทรัพย์สินมาจำนำทางพัสดุได้หรือไม่

ท่านจะต้องนำทรัพย์สินมาจำนำที่สาขา เนื่องจากต้องมีหลักฐานในการรับจำนำ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ บัตรประชาชน
ตามพระราชบัญญัติของโรงรับจำนำ