คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

เพราะเหตุใด ราคาที่ประเมินทางออนไลน์กับราคารับจำนำจริงไม่เท่ากัน

เนื่องจากการประเมินราคาทางออนไลน์เป็นการประเมินจากทางภาพถ่าย ทำให้บางกรณีไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบที่มีผลต่อราคารับจำนำทรัพย์สิน เช่น ตำหนิ สภาพการใช้งาน เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลที่แจ้งไม่ครบ เช่น ไม่ทราบ ตำหนิของเพชร, ปีที่ซื้อทรัพย์สิน จึงทำให้ทางแคชเอ็กซ์เพรส แจ้งเป็นราคาเริ่มต้น 
หรือราคากลาง ให้ท่าน