คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

หากต้องการนำทรัพย์สินที่ประเมินแล้วมาจำนำต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) พร้อมยื่นบัตรประชาชนและทรัพย์สินที่ต้องการ
จำนำกับเจ้าหน้าที่ประจำสาขาได้ตามวัน เวลาที่ท่านสะดวก