คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

ตั๋วจำนำ

ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน และผ่อนผันได้อีก 30 วัน หรือระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน

ลูกค้าสามารถมาทำรายการได้ในวันรุ่งขึ้นที่เปิดทำการ โดยไม่เสียดอกเบี้ยเพิ่ม

1. ไปที่สาขา พร้อมยื่นบัตรประชาชน
2. นำเอกสารจากทางโรงรับจำนำ ไปแจ้งดำเนินการที่สถานีตำรวจ
3. สถานีตำรวจจะมอบใบรายงานประจำวันแจ้งเอกสารหาย และนำกลับมาที่โรงรับจำนำ
     (การแจ้งตั๋วจำนำหาย ไม่สามารถมาทำแทนกันได้)

ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน และผ่อนผันได้อีก 30 วัน
ทางแคชเอ็กซ์เพรส อนุโลมให้ผ่อนผันเพิ่มได้อีก 2 วัน หลังครบ 4 เดือน 30 วัน
(ท่านสามารถโทรไปแจ้งกับทางสาขาได้โดยตรง)