คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

หลังทำการประเมินราคาจะทราบราคาได้อย่างไร

ทางผู้จัดการของสาขาที่ลูกค้าได้ทำการเลือก จะเป็นผู้ประเมินราคา และแจ้งราคาประเมินคร่าวๆ
ตอบกลับทางอีเมล และมีการแจ้งเตือนทางระบบข้อความให้ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ