ประเมินราคาทรัพย์สิน

ประเภทจิวเวลรี่

เครื่องประดับเพชร/ พลอย

  • สร้อยประดับเพชร/พลอย
  • กำไลประดับเพชร/พลอย
  • แหวนประดับเพชร/พลอย
  • ต่างหูประดับเพชร/พลอย
  • จี้ประดับเพชร/พลอย

เพชรร่วง (loose diamond)


เพชรที่มีใบรับประกัน

  • GIA Certificate และHRD Certificate

รายละเอียดเบื้องต้นของเพชรแต่ละเม็ด ได้แก่ น้ำหนักทอง เปอร์เซ็นต์ทอง น้ำหนักเพชรต่อเม็ด (กะรัต), น้ำของเพชร, ตำหนิ และการเจียระไน หากรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน ทางแคชเอ็กซ์เพรสจะไม่สามารถประเมินราคาให้ได้ เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวมีผลต่อราคารับจำนำทั้งสิ้น (โดยส่วนใหญ่ ใบรับประกันจากร้านค้า มักมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ท่านสามารถนำมาให้ทางสาขาของแคชเอ็กซ์เพรส ประเมินที่หน้าสาขาได้)

รายการที่ไม่ได้รับจำนำ

รายการที่ทางแคชเอ็กซ์เพรสไม่ได้รับจำนำ

  • พลอยร่วง