ราคาทอง ขึ้นหรือลง ดูจากอะไรได้บ้าง ?

โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ 2563

ราคาทอง ขึ้นหรือลง ดูจากอะไรได้บ้าง ?

การลงทุนเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะจะช่วยให้เงินของคุณได้ทำงาน และสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ก็ควรต้องลงทุนอย่างรอบคอบ และศึกษาปัจจัยทุกอย่างให้รอบด้าน การลงทุนทองคำก็เหมือนกันครับ การศึกษาให้ละเอียดก่อนลงทุนว่า “ปัจจัยอะไรบ้าง ที่มีผลต่อราคาทอง” เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้คุณสามารถเก็งกำไรได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงซื้อทองคำได้ในราคาที่ถูก และขายไปในราคาที่แพงกว่าได้ สำหรับใครที่อยากลงทุนทองคำให้คุ้มค่า วันนี้พี่แคชจะมาแนะนำกันครับว่า ปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะทำให้ราคาทองขึ้นหรือลง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ !

4 ปัจจัยที่ส่งผล ต่อราคาทอง ในตลาดโลก

    1.อุปสงค์ และอุปทานในตลาดโลก

    2.ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

    3.อัตราดอกเบี้ย

    4.เงินเฟ้อ และราคาน้ำมัน

ราคาทองในตลาดโลก จะขึ้นหรือลง ต้องดูอะไรบ้าง ?

อุปสงค์ และอุปทานในตลาดโลก

ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาของทองคำ ซึ่งไม่ใช่แค่ทองคำ ราคาสินค้าเกือบทุกชนิดมักจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้านั้นๆ โดยถ้าสินค้ามีอุปสงค์เพิ่มขึ้น แต่อุปทานเท่าเดิม (มีความต้องการต้องการซื้อมาก แต่ผลิตออกมาไม่พอ) จะทำให้ราคาของสินค้านั้น “เพิ่มสูงขึ้น” และถ้าสินค้ามีอุปทานเพิ่มขึ้น แต่อุปสงค์เท่าเดิม (ผลิตออกมาเกินความต้องการซื้อ) จะทำให้ราคาของสินค้านั้น “ลดต่ำลง” ดังนั้นถ้าอยากรู้แนวโน้มราคาทองก็ควรติดตามข่าวสารตลาดโลกให้ดีๆ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ กำลังการผลิตทองคำ หรือความต้องการในการสำรองทองคำ ของธนาคารกลางในแตละประเทศ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากการซื้อขายทองคำนั้นจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นตัวกลางหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ดังนั้นการอ่อนค่า หรือแข็งค่าของสกุลเงินนี้ จึงมักจะส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำโดยถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง นักลงทุนและธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็มักจะลดการถือครองสกุลเงินนี้ และย้ายไปลงทุนทองคำมากขึ้น ทำให้ค่าเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ราคาทองก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า นักลงทุนและธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็มักจะขายทองคำเพื่อเปลี่ยนมาเป็นเงินสดมากขึ้น ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะต่ำลง

อัตราดอกเบี้ย

ปกติแล้วราคาทองคำมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย เพราะเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น และดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้น และย้ายเงินจากการลงทุนทองคำ ไปลงทุนในตลาดเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ทำให้ราคาทองมีแนวโน้มต่ำลง ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ดอกเบี้ยนโยบายต่ำ นักลงทุนก็มักจะกระจายความเสี่ยงด้วยการนำเงินไปลงทุนทองคำมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้น

เงินเฟ้อ และราคาน้ำมัน

เงินเฟ้อ คือการที่สินค้าและบริการโดยรวมมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อคือ ราคาน้ำมัน เนื่องจากสินค้าเกือบทุกชนิดย่อมมีต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งการมีเงินเฟ้อจะทำให้มูลค่าของเงินสดลดลง (เงินเท่าเดิม แต่ใช้ซื้อของได้น้อยลง) ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการซื้อทองคำเก็บไว้ เพื่อรักษามูลค่าของเงิน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือเงินเฟ้อมากขึ้น ราคาทองก็มักจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย

3 ปัจจัยที่ส่งผล ต่อราคาทอง ในประเทศไทย

    1. ราคาทองในตลาดโลก

    2. ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

    3. อุปสงค์ และอุปทานในประเทศ

ราคาทองในประเทศ จะขึ้นหรือลง ต้องดูอะไรบ้าง ?

ราคาทองในตลาดโลก

ราคาทองในตลาดโลก และราคาทองในประเทศ จะมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน เช่นเดียวกับสินค้า และสินทรัพย์อื่น แต่ก็ไม่ได้เพิ่มหรือลดลงด้วยจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศนั้นๆ ซึ่งหากปัจจัยอื่นๆคงที่ ถ้าราคาทองในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาทองในประเทศไทยก็มักจะเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อย่างที่เคยบอกกันไปแล้วว่า ทองคำนั้นมักจะซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังนั้นถ้าค่าเงินบาท “แข็งค่า” ขึ้นเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะหมายความว่า คุณจะสามารถใช้เงินบาทแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้น (สินค้าสหรัฐถูกลง) ทำให้สามารถนำเข้าทองได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศต่ำลง ส่วนถ้าค่าเงินบาท “อ่อนค่า” ขึ้นเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะหมายความว่า คุณจะสามารถใช้เงินบาทแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้น้อยลง (สินค้าสหรัฐแพงขึ้น) ทำให้สามารถนำเข้าทองได้น้อยขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศสูงขึ้น หรืออาจสรุปรวมๆได้ว่า ค่าเงินบาทมีแนวโน้มตรงข้ามกับราคาทองในประเทศ

อุปสงค์ และอุปทานในประเทศ

เช่นเดียวกับความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) ในตลาดโลก บางครั้งอุปสงค์ และอุปทานในประเทศ ก็ส่งผลกับราคาทองในระยะสั้นได้ เช่น การที่มีคนต้องการซื้อทองจำนวนมากในเทศกาลตรุษจีน หรือขึ้นปีใหม่ จะส่งผลให้ราคาทองในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาสั้น 

ทองคำเป็น “สินทรัพย์” ที่สามารถสร้างกำไรให้กับคุณได้ แต่ก็ต้องศึกษา และติดตามข่าวสารให้ดีนะครับ ว่าช่วงไหนควรซื้อ ช่วงไหนไม่ควรซื้อ และนอกจากจะเป็นสินทรัพย์แล้ว ทองคำยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณได้ เช่น ถ้าคุณต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน คุณสามารถนำทองคำไปจำนำกับโรงรับจำนำ เพื่อนำเงินมาช่วยหมุนได้ ซึ่งสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนทองเป็นเงิน พี่แคชขอแนะนำ “Cash Express” โรงรับจำนำออนไลน์ที่สามารถประเมินราคาทองคำของคุณได้ฟรี หากใครสนใจอยากทราบราคาคร่าวๆ สามารถประเมินราคาออนไลน์กับพี่แคชก่อนไปที่สาขาได้ที่นี่เลยครับ : https://www.cashexpress-pawn.com/estimate


บทความที่เกี่ยวข้อง

งบ 2 แสน มีทอน ซื้อ Rolex รุ่นไหนดี?

งบ 2 แสน มีทอน ซื้อ Rolex รุ่นไหนดี?...

งบ 2 แสน มีทอน? ซื้อ Rolex รุ่นไหนดี?   มีเงินไม่ถึงสองแสนก็เป็นเจ้าของ Rolex ได้!! ฟังไม่ผิดนะครับ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการเป็นเจ้าขอ ...

ดูเพิ่มเติม >

มีเงินหลักหมื่น ทำแฟรนไซส์อะไรได้บ้าง?...

สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็ดูเป็นโอกาส และช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย  แต่การที่จะเริ่มต้นสร้างธุรกิ ...

ดูเพิ่มเติม >

ปี 2020 CHANEL รุ่นไหน มาแรง น่าลงทุน?...

ในปีที่ผ่านมา กระเป๋าแบรนด์เนมยังคงเป็นการลงทุนที่เป็นที่นิยมอย่างมากจากการที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนทางเลือกประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสะสมงานศิลปะ ...

ดูเพิ่มเติม >