ศูนย์ช่วยเหลือ

แจ้งการชำระเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านทาง ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อมาอัพโหลดขึ้นระบบบนเว็บไซต์ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกที่ จากนั้นให้กดปุ่ม บัญชีของ ( ชื่อสมาชิก )

2. คลิกปุ่มเลือก รายการสั่งซื้อของฉัน จากเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกปุ่มแจ้งโอนเงิน

3. คลิกปุ่ม Browse เพื่อทำการเลือกหลักฐาน หลังจากเลือกหลักฐานแล้วให้กดปุ่ม อัพโหลด เพื่อส่งหลักฐาน
โดยอัพโหลดขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 mb. ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ PDF, Word, .jpg, .png