ศูนย์ช่วยเหลือ

การจัดส่งสินค้า

1. ในกรณีที่ลูกค้านัดรับที่สาขา สามารถชมสินค้าและนำกลับได้เลย

2. หากลูกค้าทำการสั่งสินค้าออนไลน์ ทางแคชเอ็กซ์เพรสจะจัดส่งโดยระบบ EMS โดยจะทำการจัดส่งหลังจากที่ทางแคชเอ็กซ์เพรสได้รับชำระเงินแล้ว
- รับชำระเงิน ก่อน 12.00 น. จะทำการจัดส่งภายในวันนั้น
- รับชำระเงิน หลัง 12.00 น. บริษัทจะทำการจดส่งภายในวันรุ่งขึ้น
พร้อมแจ้ง หมายเลขการจัดส่ง (Tracking Number) ให้ท่านทราบ โดยท่านจะได้รับสินค้า ภายใน 3 วันทำการ หากภายใน 7 วันทำการ ลูกค้ายังไม่ได้สินค้า กรุณาแจ้งทางบริษัท

ลูกค้าสามารถเช็ค สถานะการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx?lang=en