ศูนย์ช่วยเหลือ

ขั้นตอนการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

1. หากเลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้ทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มชำระเงิน ระบบจะพาท่านไปสู่หน้าการชำระเงินของธนาคารกสิกรไทย เพื่อทำรายการชำระเงิน

2. กรอกรหัส OTP เพื่อทำการชำระเงิน โดยรหัส OTP จะได้รับจากการกดปุ่ม Request OTP จากนั้นรหัส OTP จะถูกส่งไปทาง SMS


ชำระเงินผ่าน QR Code

1. คลิกปุ่ม "Pay Now"

2. ระบบจะแสดง QR Code ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการสแกน QR Code ผ่าน Application เพื่อชำระเงิน


ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร

1. คลิกปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน"

2. ชำระเงินผ่านทาง ATM ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  • เสียบบัตร ATM และใส่รหัสของบัตรให้ถูกต้อง
  • เลือกทำรายการ / ชำระเงิน / ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด
  • เลือกอื่นๆ / ระบุรหัสบริษัท
  • เลือกหักจากบัญชี / ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

  • ระบุรหัสบริษัท
  • ระบุหมายเลขอ้างอิงการชำระเงินแล้วในช่อง Ref.1
  • ระบุหมายเลขอ้างอิงการการสั่งซื้อสินค้าในช่อง Ref.2
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ

  • กดยืนยันหากข้อมูลถูกต้อง

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (1 วัน)
หากท่านไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด สินค้าที่ท่านเลือกไว้จะหลุดจองทันที

สำหรับท่านที่ชำระเงินโดยการโอนเงิน จะต้องแจ้งการชำระเงิน คลิก