บทความน่ารู้

รับสมัครพนักงาน

โรงรับจำนำแคชเอ็กซ์เพรส เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง 1. ตำแหน่งบัญชี 2 ตำแหน่ง - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1ปี- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00-17.30น.- ทำงานที่สำนักงานใหญ่ หัวลำโพง2. ตำแหน่งธุรการ 3 ตำแหน่ง- สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี- สื่อสารเข้าใ ...

Cash express สนับสนุนความฝันของคุณ

“เป็นโรงรับจำนำแห่งแรก ที่มีการรับประเมินราคาสินทรัพย์ทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ...

Cash express พร้อมยืนเคียงข้างธุรกิจคุณ

“เป็นโรงรับจำนำแห่งแรก ที่มีการรับประเมินราคาสินทรัพย์ทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ...

วิธีการจำนำกับ Cashexpress

“เป็นโรงรับจำนำแห่งแรก ที่มีการรับประเมินราคาสินทรัพย์ทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ...

ความรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ

โรงรับจำนำ หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้ เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทและหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงิน ไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริ ...