ต่างหูทองคำประดับเพชร

รหัสสินค้า : 881706-0000-01B
ราคา 53,000.00 บาท